DỊCH VỤ chữ ký số & HÓa ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ SỐ
1 Năm
Chữ Ký Số

1,159,091 VNĐ

Thiết Bị Token

500,000 VNĐ

TỔNG CỘNG
(đã bao gồm VAT)

1,825,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ
CHỮ KÝ SỐ
2 Năm
Chữ Ký Số

1,994,545 VNĐ

Thiết Bị Token

500,000 VNĐ

TỔNG CỘNG
(đã bao gồm VAT)

2,744,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ
CHỮ KÝ SỐ
3 Năm
Chữ Ký Số

2,826,364 VNĐ

Thiết Bị Token

Tặng Kèm

TỔNG CỘNG
(đã bao gồm VAT)

1,825,000 VNĐ

ĐĂNG KÝ

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

eHD-100

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 100 

GIÁ TIỀN: 165,000 VNĐ

eHD-200

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 200 

GIÁ TIỀN: 308,000 VNĐ

eHD-300

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 300 

GIÁ TIỀN: 440,000 VNĐ

eHD-500

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 500 

GIÁ TIỀN: 605,000 VNĐ

eHD-1000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN :  1,000

GIÁ TIỀN: 935,000 VNĐ

eHD-2000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 2000 

GIÁ TIỀN: 1,485,000 VNĐ

eHD-3000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 3000 

GIÁ TIỀN: 1,485,000 VNĐ

eHD-5000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 5,000 

GIÁ TIỀN: 2,350,000 VNĐ

eHD-7000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 7,000 

GIÁ TIỀN: 3,200,000 VNĐ

eHD-10000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 10,000 

GIÁ TIỀN: 3,800,000 VNĐ

eHD-15000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 15,000 

GIÁ TIỀN:5,200,000 VNĐ

eHD-20000

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN : 20,000 

GIÁ TIỀN: 6,650,000 VNĐ

eHD-Max

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN > 20, 000

GIÁ TIỀN: LIÊN HỆ

 Phí khởi tạo và thiết lập hệ thống: 500,000 VNĐ/tài khoản (Đã bao gồm 10% VAT).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *